Bjørneboet

Vi i Kanon Produksjon har vært så heldige å få tildelt et skriveopphold, en micro-residens, Bjørneboet, som vil foregå i Kristiansand i uke 50. Her skal vi gjøre research og starte skrivingen på vår første nyskrevne scenetekst sammen, med tittelen DET HELDIGE SKIPET. Handlingen finner sted om bord på D/S Hestmanden under 2. verdenskrig og følger de fiksjonelle karakterene Ingvald og Oskar. Fokuset vil være på det mellommenneskelige og psykologiske krigsseilerne gikk gjennom, men følger de historiske rammene og ferden Hestmanden tok i perioden vi har valgt å ta for oss.

Cultiva Ekspress har valgt å markere Jens Bjørnebo med residensen Bjørneboet. Det medfølger ingen spesifikk bestilling – annet enn at man bruker anledningen til våkent og modig arbeide frem egne ideer og verk. En 100-års markering Bjørnebo selv kanskje kunne akseptere: et skapende og levende monument.

Forprosjektet er også støttet av:
Agder Fylkeskommune, Fritt Ord og Scenekunst Sør.