En reise tilbake i tid…

I neste uke er vi tilbake om bord på D/S Hestmanden, og skal denne gangen ta med oss ungdomsskoleelever på en reise tilbake i tid. 450 elever på 9.-trinn skal få oppleve DET HELDIGE SKIPET, vår skildring av livet om bord, og den sanne historien om Hestmanden i sin mest dramatiske periode av andre verdenskrig. 

Livet til sjøs var hardt og krevende, og på den tiden var det fremdeles mange unge som mønstret på for å tjene til livets opphold.  Da krigen kom ble handelsflåten en viktig brikke i Norges kamp mot nazistene, og ungdom helt ned på alder med publikummet vi nå skal møte, stod brått og ufrivillig i kampens hete.

Som endel av opplegget for Den kulturelle skolesekken vil også en av museets formidlere ta elevene i mot, og gi dem en innføring i bakgrunnen for historien de nå skal bli fortalt. I tillegg vil det være en samtale i etterkant, med mulighet for å stille spørsmål. Å formidle denne sanne historien der den faktisk fant sted, i en så nær og intim setting, og med mulighet til å ha en samtale rundt det hele med en som jobber med dette til daglig, er et helt unikt tilbud, og både vi og de ansatte på museet gleder oss stort til å dele dette med elevene i sør.