Fredrik Landmark
Inspisient

Fredrik er født og oppvokst i Kristiansand, og har bachelor i music, theater and entertainment managment fra Liverpool Institute for Performing Arts, samt faglærer i teater ved Universitet i Agder. Han har medvirket som skuespiller i flere teateroppsetninger, og har spilt ulike roller i forskjellige univers i Kristiansand Dyrepark. Sammen med Jon Erik og Markus, var Fredrik også med i forestillingen Anne Franks Søsken på Kilden. Ellers er han med som improvisatør og arrangør for Kristiansand Improvisasjonsteater, og har erfaring som kreativ produsent, markedsansvarlig og regissør for Kristiansand Barne- og Ungdomsteater (KBUT).

For Kanon Produksjon har Fredrik vært inspisient på KJØKKENHEISEN.