Inger Johanne Mæsel
Stemmeskuespiller og historiekonsulent

Inger Johanne har vært involvert i det lokale teatermiljøet i Kristiansand i «alle år». Allerede da hun studerte til å bli lærer spilte hun i Idun og Lærerskolens teatergruppe. Etter endt skolegang arbeidet hun som lærer i 43 år. I 1977 ble hun medlem av Det Dramatiske Selskab, og har vært aktiv der siden, både foran og bak scenen. Her har hun innehatt funksjoner som direksjonens leder, teatersjef og teaterassisten, rekvisitør, PR-ansvarlig, arkivar, og selvfølgelig som skuespiller. Inger Johanne har også vært leder for Byspillkomitéen, som satte opp Da krigen kom – 1807 på festningen i 1988, og Generalens Gjestebud i Ravnedalen i 1991, begge stykker skrevet av Kåre Zakariassen. Hun var også leder for Byteateret som i flere år satte opp Zakariassens mindre forestillinger i Agder Teater. På Kilden Teater har Inger Johanne medvirket i både Den stundesløse og Anne Franks søsken.

Sammen med sin mann, Knut Mæsel, og historiker Jan Henrik Munksgaard, har hun skrevet hele 19 bøker i Rusletur-serien – så langt. Hun har i mange år holdt foredrag om lokal historie sammen med Knut, og noen ganger også Munksgaard. De tre mottok i 2014 Kristiansand Kommunes Kulturpris for arbeidet de har gjort for byens kulturhistorie. I 2018 bidro Inger Johanne og Knut også som programledere for Fædrelandvennens podcast-serie Gatelangs, som også omhandler Kristiansands rike og spennende historie.

For Kanon Produksjon har Inger Johanne medvirket som stemmeskuespiller og historiekonsulent i GJENKLANG – EN FØRJULSVANDRING.