En gruppe terrorister okkuperer en barnehage. I en leilighet et annet sted i byen sitter terrorgruppens tre ledere og styrer aksjonen. Når aksjonen fører til en personlig konflikt for en av dem endres dynamikken blant de involverte.

Stykket åpner for diskusjon rundt hva som gjør dem til terrorister, og hva som bringer kunnskapsrike politiske aktivister til konklusjonen at bare gjennom vold kan det gode seire.


Kolbein Falkeids Terroristene er et skuespill av sin tid, men også en universell utforskning av hva som driver mennesker til det ekstreme. Hva kan få unge idealister, som vil redde verden, til å utøve vold mot nettopp dem de ønsker å hjelpe? Teksten utforsker de kulturelle forskjellene som eksisterte i tiden stykket er satt til, men som har klare paralleller til tiden vi lever i. Et samfunn hvor terrorisme, konflikter, kulturelle forstyrrelser og uskyldige liv som går tapt, fremdeles er på dagsordenen. Terroristene er meget relevant, og gir tankevekkende lærdom om hva vi kan gjøre for å unngå utvikling av fanatisme i ytterste konsekvens.

Stykket omhandler også i stor grad menneskets indre kamper og hvor hardt noen er villig til å kjempe for det de tror er rett. Mennesker som har alle forutsetninger for å gjøre det godt i livet, og for samfunnet rundt seg, men som på grunn av omstendighetene føler seg tvunget til å begå alvorlige aksjoner for å ytre sin sak.

Stykket ble spilt på Kristiansand Kanonmuseum på Møvig 23.-25.juli 2019.

Produsent: Kanon Produksjon
Regi: Åsmund Brede Eike

Medvirkende:
Anna: Ingvild Lien
Otto: Jon Erik Myre
Max: André Lassemo
Jürgen: Åsmund Brede Eike

Forestillingen ble støttet av:
Vest-Agder-museet, Stiftelsen Fritt Ord, Kristiansand Kommune – Kulturetaten, Vest-Agder Fylkeskommune, Scenekunst Sør, Fond for frilansere, Carlsen Fritzøe – Vågsbygd, Cultiva Ekspress og Erøy Optikk.