Det skreik en fugl…

av Jon Erik Myre og Ina Maria Brekke, juli 2021