Ensemble – Christmas at Wøyen

Ingebjørg Nordli
“Ket Hermanrud”

Heidi Ødegaard Mikkelsen
“Miss Johansen”

Ragnar Bang Moe
“Spikker´n” (Kjell Gunnar Bakke)

Ninni Brynsett Sørum
“Ester”

Anne Hovind
“Chef”

Nikoline Skaug
“Hege Voie”

Synne Marie Schiefloe Hansen
“Astrid”

Jens Steinmoen Bæck
“Magne”

Nicolay Ibarra Soto
“Prisen”

Sarim Azam
“Kjella”

Bjørn Michael Schiefloe Hansen
“Hjalle”

Elias Strøm
“Sjarmøren”

Niklas Skaug
“Blåsern” (Arve)

Henrik Sørlie Nordquist
“Jost”

Emil Stenstad
“Gust”