2020

Bjørneboet

Bjørneboet Vi i Kanon Produksjon har vært så heldige å få tildelt et skriveopphold, en micro-residens, Bjørneboet, som vil foregå i Kristiansand i uke 50. Her skal vi gjøre research og starte skrivingen på vår første nyskrevne scenetekst sammen, med tittelen DET HELDIGE SKIPET. Handlingen fi

GJENKLANG – en førjulsvandring

GJENKLANG – en førjulsvandring I en hverdag som gjør det mer og mer utfordrende å lage tradisjonelt teater, hvor fremtidsutsiktene er uklare og sier lite, hvordan skal vi som teaterkompani klare å overleve? Hvordan kan vi lage kulturopplevelser for så mange som mulig, men samtidig ta hensyn

OMBORD

OMBORD Forestillingsåret 2020 ble dessverre ikke slik vi hadde planlagt eller sett for oss. For et ungt teaterkompani med store ambisjoner har det vært noen krevende måneder med stor usikkerhet, men takket være hjelp fra kolleger, regionale kulturtiltak og alternative løsninger, er vi nå gla
2019